Ładuje...

∗ Kodeks offroad

 

Kodeks Off-roadu

Niniejszy kodeks ma na celu uświadomienie tego, co przystoi a co nie prawdziwemu miłośnikowi off-roadu. Nie przestrzegając go, nie tylko łamiesz prawo, lecz także przyczyniasz się do kształtowania złego wizerunku naszej społeczności.

1. Pamiętajmy, że podstawowym obowiązkiem prawdziwego off-roadowca jest nie czynić szkody drugiej osobie i mieniu, bo nie każdy jest miłośnikiem off-roadu i nie-musi mieć zainteresowania podobne do naszych, dlatego szanujmy innych!

2. Pamiętajmy, że wjazd pojazdów mechanicznych do Lasów Państwowych, Parków i Rezerwatów Przyrody jest dozwolony tylko drogami udostępnionymi do ruchu publicznego, lub za odpowiednim zezwoleniem.

3. Nie dewastujemy pól uprawnych, łąk, ogrodzonych pastwisk, celowo nie straszymy zwierząt.

4. Nie śmiecimy, wszelkie odpadki wracają z nami, starajmy się pozostawić po sobie jak najmniej śladów naszej bytności.

5. Powiadamiamy stosowne władze i organa administracji, o zauważonych nieprawidłowościach np.: odpady toksyczne, dzikie wysypiska, kłusownictwo, rabunek mienia leśnego, zagrożenia pożarowe, etc.

6. Zaznaczamy w miarę możliwości na GPSie, jeśli posiadamy takowy, wszelkie niebezpieczne miejsca takie jak doły, druty, wystające z ziemi elementy i inne niebezpieczne przeszkody, i dzielimy się tą informacją z innymi.

7. Bezwzględnie nie jeździmy po konstrukcjach ziemnych takich jak: wały przeciwpowodziowe, groble, skarpy oporowe – one zapewniają bezpieczeństwo innym.

8. Do jeżdżenia szukamy miejsc wyludnionych, w miarę możliwości z daleka od zabudowań i często uczęszczanych szlaków pieszych czy rowerowych.

9. Zawsze używamy pasów do wyciągarek, dzięki czemu nie niszczymy kory drzew.

10. Zasadniczo zwalniamy przy zabudowaniach bo dopuszczalna prędkość to 50 km/h, uszanujmy mieszkańców, jedźmy wolniej wtedy hałas generowany przez nasze pojazdy jest mniej uciążliwy.

11. W czasie jazdy zawsze zwalniamy mijając pieszych, rowerzystów, czy jadących konno, pozdrawiając ich machnięciem ręki. W szczególnych przypadkach, kiedy nasz pojazd może kogoś przestraszyć zatrzymujemy się z boku i wyłączamy silnik.

12. Starajmy się wzniecać możliwie jak najmniej kurzu, zwłaszcza w pobliżu ludzi i domostw. Jeżeli tego sytuacja wymaga, starajmy się podjąć rozmowę ze spotkanymi osobami, zapytać o drogę, aby pozostawić po sobie pozytywne wrażenie.

13. Zawsze w tym co robimy kierujemy się ROZSĄDKIEM - nie jeździmy z prędkością i w sposób stanowiący zagrożenie dla nas samych oraz osób postronnych i zwierząt.

14. Starajmy się używać ciche układy wydechowe, dźwięk generowany przez nasze pojazdy nie dla każdego jest muzyką.

15. Dbamy o stan techniczny naszych pojazdów, a zwłaszcza o szczelność układów paliwowych, chłodniczych i smarowania aby nie pozostawiać po sobie śladów produktów ropopochodnych mogących zatruwać środowisko naturalne.

16. Jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest niedopuszczalna i stanowi poważne przestępstwo.

17. Nie jesteśmy na tym Świecie sami, uszanujmy to.

18. Starajmy się przekazywać w/w zasady wszystkim, którzy ich nie znają i całym naszym postępowaniem dawać dobry przykład tak aby kształtować pozytywny wizerunek społeczności off-roadowej.

 

Autor: Romulus

 

Niniejszy Kodeks powstał za zgodą ATV Polska, na podstawie "Kodeksu Quadowca". Źródło: http://www.atvpolska.pl/forum/viewtopic.php?f=4&t=4514         

 ∗ AKTUALNOŚCI

 

07-11-2014 11:03

Filmy z wypraw naszych estońskich przyjaciół:

 

Jedno z dzieł naszego przyjaciela :)

08-04-2014 10:22

https://www.youtube.com/channel/UCpBlZTRfRSoYtP9ylEu8Yiw