Ładuje...

∗ Po polsku

 

PEŁNOMOCNICTWO

 

 

 

Ja niżej podpisany, upoważniam niniejszym w okresie

 

………….

 

Pana / Panią ………………

 

zamieszkałą w ………………………………………………………………

 

nr paszportu ……………….

 

do użytkowania samochodu o numerze rejestracyjnym ……………

 

marki ………………….

 

nr nadwozia ………………………

 

oraz opuszczenie wskazanym pojazdem terytorium Rzeczypospolitej Polski.

 

 

 

 

 

WŁAŚCICIEL

 

Nazwisko i imię : …………………………………………..

 

Adres : ………………………………………

 

 

 

Data i podpis…………………………………………………..

 

 ∗ AKTUALNOŚCI

 

07-11-2014 11:03

Filmy z wypraw naszych estońskich przyjaciół:

 

Jedno z dzieł naszego przyjaciela :)

08-04-2014 10:22

https://www.youtube.com/channel/UCpBlZTRfRSoYtP9ylEu8Yiw